Telekomunikacja - oferta

Nasza firma świadczy usługi w zakresie instalacji internetowych dla nowych elektrowni wiatrowych, które spełniają wymagania nowoczesnych systemów SCADA, bez względu na wymóg producenta.

Z posiadanych przez nas informacji wnioskujemy, że jesteśmy zdecydowanie największym dostawcą takiej usługi w Polsce.

Na naszą usługę składają się:

  • konsultacja lokalnego rynku telekomunikacyjnego,
  • dostawa materiałów i sprzętu,
  • wykonanie prac specjalistycznych wymaganych do instalacji łącza (instalacja kabli, odwierty, pomoc przy zawieraniu umów, układanie właściwych regulaminów telekomunikacyjnych do obsługi elektrowni wiatrowych itd.),
  • instalacja osprzętu telekomunikacyjnego w elektrowni jak i ew. stacji bazowej.

W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących świadczonej usługi i naszych możliwości prosimy o kontakt.

W celu wykonania wiążącej oferty komercyjnej konieczne jest przeprowadzenie, przez naszą firmę, szczegółowego wywiadu z Klientem i producentem elektrowni.