Telekomunikacja - przyłącza internetowe

PRZYŁĄCZA INTERNETOWE DO MONITORINGU SCADA ORAZ NA UŻYTEK KAMER MONITORINGU

Nadzór elektrowni wiatrowych realizowany jest poprzez wykorzystanie systemów SCADA. Systemy znajdujące się w nowych elektrowniach są skomplikowane i wymagają stabilnych łącz danych w celu zapewnienia optymalnego monitoringu serwisowego.

Łącze transmisyjne realizowane za pomocą zwykłych modemów analogowych lub GSM nie są wystarczające do świadczenia odpowiedniego serwisu.

Nasze firma świadczy usługi instalacji internetowych dla fabrycznie nowych elektrowni wiatrowych, które spełniają wymagania nowoczesnych systemów SCADA.

Nasze instalacje zostały przetestowane i zaakceptowane przez producentów takich jak Enercon, Vestas i Vensys.

 

Gdy jest to możliwe wykonujemy przyłącza za pomocą technologii transmisji przewodowej. Jednak z uwagi na problemy związane z uzyskaniem na terenie naszego kraju dobrych łączy przewodowych stosujemy je prawie wyłącznie w przypadku przyłączania systemów SCADA dużych parków wiatrowych.

 

W przypadku braku możliwości instalacji przyłącza kablowego, realizujemy instalacje w technologii radiowej.

Nasze instalacje radioliniowe wykonane są w oparciu o systemy transmisji danych, protokołem z rodziny 802.11a.

Na wieży elektrowni wiatrowej instalowana jest antena z routerem radiowym na takiej wysokości, aby zapewniało to ochronę przed wandalizmem i dobry zasięg do stacji bazowych lokalnych operatorów internetowych. Z uwagi na wymagania producentów, do serwera lub routera z systemu SCADA, standardowo używa się łącza 802.3 (Ethernet). Aby zapewnić wymagane funkcjonowanie łącza stosujemy własne zasilanie awaryjne.

 

Instalowany wewnątrz elektrowni sprzęt jest przemysłowy, aby zapewnić najlepszą trwałość instalacji i zminimalizować awaryjność. System zawieszenia anten, transmitera radiowego i okablowania jest naszym własnym, rozwijanym przez lata rozwiązaniem umożliwiającym pewną mechanicznie i elektrycznie instalację pracującą w ekstremalnych warunkach. Montowany sprzęt na zewnątrz i wewnątrz elektrowni ma przeprowadzone własne uziemienie podłączone od instalacji odgromowej elektrowni. Zestaw antenowy jak i obudowy instalowane wewnątrz elektrowni są galwanicznie odseparowane od ścian elektrowni, aby jeszcze bardziej zminimalizować ewentualność uszkodzenia podczas wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w elektrowni.

 

Usługę wykonania przyłącza internetowego świadczymy kompleksowo, aby jak najbardziej odciążyć Klienta w kwestiach uzgodnień z operatorami internetowymi oraz dostawcami SCADA.

Proponujemy takie rozwiązanie znając problematykę organizacyjną z którą związane są inwestycje w elektrownie wiatrowe, a szczególnie ciężar obowiązków spoczywających na zarządzających wykonaniem instalacji, uruchomienia i oddania do eksploatacji elektrowni, które to same w sobie są wystarczająco absorbujące.

Nie obciążamy więc inwestora:

  • problemami uzgodnień i przekazywania informacji pomiędzy nami a producentami elektrowni - wykonujemy tą czynność sami od A do Z - od ustalenia wymagań do oddania dokumentacji wykonanej instalacji,
  • szukaniem i ew. wyszkoleniem właściwego operatora telekomunikacyjnego - to część naszej usługi i to często ta najtrudniejsza,
  • przygotowaniem dla nas specjalnych warunków pracy różnych od standardowych warunków panujących w elektrowni - elektrownia bez zasilania na etapie budowy to coś normalnego a nasi pracownicy i firmy partnerskie mają pełne uprawnienia do prac wysokościowych jak i elektrycznych,
  • uzgodnieniem umów i odpowiednich regulaminów z operatorem - dbamy, aby inwestor otrzymał właściwą usługę, a przede wszystkim nie spadała dostępność elektrowni np. z powodu wadliwego łącza internetowego,
  • problemami wykonania drobnych prac dodatkowych uzgodnionych z producentem elektrowni i Klientem. Jeśli istnieje potrzeba zorganizujemy, nawet odwiert w wieży elektrowni,
  • problemami ścisłego kontrolowania naszego czasu pracy - stawki za usługę są zryczałtowane