Diagnostyka Stacji Transformatorowych i transformatorów

- Diagnozy przyczyn nieprawidłowej pracy stacji transformatorowych oraz transformatorów SN / NN .

- Wykonywanie obliczeń wymaganych parametrów transformatorów użytkowanych w elektrowniach wiatrowych

- Wykonywanie opinii na temat transformatorów zamontowanych w elektrowniach i ich współpracy w zespołach prądotwórczych.

- Badanie instalacji elektrycznej NN oraz SN, w tym diagnozy uszkodzeń transformatorów SN/NN ze zwróceniem szczególnej uwagi na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi oraz wadami materiałomi.

Pracownicy i współpracownicy firmy Wiatrotech sp. z o.o. posiadają bogate doświadczenie inżynierskie oraz diagnostyczne a kompetencje potwierdzone są wykonanymi realizacjami oraz stopniami naukowymi kadry i współpracowników. Firma Wiatrotech w zakresie wydawania opinii współpracuje z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą.